EUR
  • RON
  • EUR
  • USD

Кислородна бутилка или кислороден концентратор

Хората често бъркат термините "кислородна бутилка" и "кислороден концентратор", използвайки ги взаимозаменяемо. Въпреки това става дума за коренно различни медицински изделия. Да, и концентраторите, и бутилките доставят кислород до пациента, но начинът, по който той се доставя, безопасността, цената, както и почти всичко останало, напълно се различава.

Continue reading →
Page 1 of 1
«1»
https://www.livechatalternative.com/